Dongeng Bahasa Sunda

Dongeng Bahasa Sunda

Dongeng Bahasa Sunda. Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula. Dongeng sunda yang akan kakak ceritakan malam hari ini adalah cerita rakyat banten yang pernah kakak ceritakan sebelumnya.

Dongeng Bahasa Sunda
Dokumentasi Pbm from dapodik.disdik.jabarprov.go.id

Aya opat anu katelah ciri dongeng jaman baheula, nyaeta: Sedengkeun déwi jadi begu atawa céléng, ngaranna. Dongeng mite ratu inten déwata.

Dongeng ciung wanara dan cerita rakyat sunda :

Home » dongeng » dongeng bahasa sunda » kuya ngagandong imahna. Teu aya anu apal saha. Dongéng atawa dangiang mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa (lancaran). Dongeng lutung kasarung).nanti dikemudian hari kakak akan menerbitkan dongeng jawa barat dalam bahasa sunda.

About CrewKoeB Indonesia

IT Consultant, Web Design, Oversees Web Hosting, and His Hobby is Gardening

View all posts by CrewKoeB Indonesia →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *